Wsparcie dla firm

Zmierzenie się z Celami Zrównoważonego Rozwoju to dla wielu firm nie lada wyzwanie. Z jednej strony wymaga to wpisania celów – zarówno ogólnych, jak i szczegółowych – do wizji firmy, z drugiej zaś,  opracowania takiej strategii biznesowej i strategii CSR, która będzie te cele skutecznie realizować. Co więcej, cele te powinny być tak dobrane, a strategia tak zbudowana, by realizacja celów wzmacniała podstawową działalność biznesową firmy.

Celem projektu jest wspieranie firm w tych działaniach zarówno na poziomie definicji strategii, jak i w zakresie mierzenia rezultatów. Trudno bowiem mówić o skutecznej realizacji celów bez oceny efektów prowadzonych działań.

Zobacz WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWEGO WSPARCIA lub skontaktuj się z nami:

 

KRZYSZTOF GRESZTA
)  509 492 628
* krzysztof.greszta@csr-consulting.pl

 

← Powrót do Strony głównej