Tydzień 2: Zero głodu

Wyzwania biznesowe

Kompleksowe podejście do niedożywienia i bezpieczeństwa żywności oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa to kluczowe kroki do realizacji Celu 2 – Zero głodu.

czytaj więcej

Kompleksowe podejście do niedożywienia i bezpieczeństwa żywności oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa to kluczowe kroki do realizacji Celu 2 – Zero głodu.

Choć trudno porównywać skalę głodu w krajach trzeciego świata z jego poziomem w Polsce, nie oznacza to, że problemu nie ma. Od wielu lat prowadzone są  przeróżne programy, w ramach których dożywia się polskie dzieci. Statystyki mówią nawet o liczbie 700 tyś. dzieci korzystających z takiej formy wsparcia. O niedożywieniu trzeba myśleć znacznie szerzej niż tylko w kontekście braku dostępu do pożywienia i jego skutków – dochodzi do niego także w przypadku braku regularności posiłków (niedożywienie ilościowe) bądź ich niskiej wartości odżywczej (niedożywienie jakościowe). O efektywności prowadzonych programów dożywiania dzieci w Polsce można przeczytać w raporcie SYSTEM, KTÓRY NIE DZIAŁA.

Dla jakości pożywienia ogromne znaczenie ma sposób jego produkcji. Zrównoważone rolnictwo, oznacza efektywną produkcję bezpiecznej, wysokiej jakości żywności w sposób umożliwiający ochronę środowiska naturalnego (lub – jeszcze lepiej – poprawiający jego stan). Uwzględnia ono również socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolnika i zatrudnionych w gospodarstwie pracowników jak też lokalnych społeczności. Przy tak zdefiniowanym procesie produkcji powinny być również zabezpieczone zdrowie i dobrostan wszystkich wykorzystywanych w procesie produkcji gatunków. Jak wynika z badań dostępnych na rynku  83% rolników zna pojęcie zrównoważonego rolnictwa, utożsamiając je przede wszystkim z praktykami agrotechnicznymi i środowiskowymi (zmianowanie, racjonalne nawożenie, bezpieczna produkcja, ochrona środowiska), rzadziej odwołując się do wymiaru społecznego czy ekonomicznego zaś 62% rolników docenia zrównoważone rolnictwo, a połowa jest przekonana, że jego znaczenie będzie rosło. To myślenie doskonale wpisuje się w założenia SDG 2. Więcej o kwestiach rolnictwa i SDGs można przeczytać w artykule ROLNICTWO I SDGS.

Szanse biznesowe

Kompleksowe wsparcie programów dożywiania dzieci (ilościowego lub jakościowego), w tym współpraca z organizacjami i instytucjami dostarczającymi tego typu pomoc.

czytaj więcej

  • Kompleksowe wsparcie programów dożywiania dzieci (ilościowego lub jakościowego), w tym współpraca z organizacjami i instytucjami dostarczającymi tego typu pomoc.
  • Kluczowe znaczenie dla branży spożywczej, transportowej, handlowej, która  – poprzez wydłużanie łańcucha dostaw – może nawiązać efektywną współpracę z mniejszymi producentami czy dostawcami; skracanie i upraszczanie łańcucha dostaw stanowi dla nich barierę nie do sforsowania i utrudnia tworzenie etycznych relacji.
  • Mapowanie i identyfikacja lokalnych producentów i dostawców oraz weryfikacja czy funkcjonujący w firmie łańcuch dostaw nie zawiera barier usunięcie których pozwoli nawiązać współpracę z lokalnymi rolnikami i w efekcie zwiększyć wydajność ich gospodarstw.
  • Oddziaływanie na środowisko naturalne, które – pod wpływem zmian klimatycznych – borykać się będzie z nowymi trudnościami; zmiany te coraz silniej wpływać będą na uprawy i niewykluczone, utrudniać utrzymywanie gatunków, które znamy i do których jesteśmy przyzwyczajeni w naszej kuchni.
  • Innowacje w rolnictwie – tworzenie nowych upraw, odpornych na zjawiska pogodowe i choroby.
  • Technologie mobilne dla rolników i innych producentów żywności – stały dostęp do aktualnych danych, badań, cen, sieciowania gospodarstw i wymiany doświadczeń.
  • Wsparcie dla zrównoważonego rolnictwa – produkcja zdrowej żywności bez degradacji dla środowiska, gleby i nadmiernego zużycia wody. A także ograniczanie wpływu na produkcję żywności syntetycznej, wytworzonej przy dużej ilości nawozów sztucznych, pestycydów czy herbicydów.

Wybrane dobre praktyki

DANCHURCHAID

WE FOOD – przedłuża życie produktom

BIEDRONKA, DANONE, INSTYTUT MATKI I DZIECKA, LUBELLA

Partnerstwo dla Zdrowia

WEST AFRICAN

Przyjazna dla środowiska hodowla ryb

FUNDACJA NUTRICIA

1000 pierwszych dni dla zdrowia

Wybrane inicjatywy

ZT KRUSZWICA

Z Kujawskim pomagamy pszczołom

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Global Challenges Local Solutions

Komentarz eksperta

“Many companies are already reporting on their efforts to alleviate poverty, but there is a long way to go to move toward more strategic, scalable interventions.”

(przedmowa do raportu CAN CORPORATE REPORTING HELP END POVERTY?)

 

 

Teresa Fogelberg
Deputy Chief Executive, GRI