Tydzień 1: Koniec z ubóstwem

Wyzwania biznesowe

Choć dane dotyczące ubóstwa w Polsce świadczą o poprawiającej się sytuacji polskiego społeczeństwa, ubóstwo nadal pozostaje naszym problemem.

czytaj więcej

Choć dane dotyczące ubóstwa w Polsce świadczą o poprawiającej się sytuacji polskiego społeczeństwa, ubóstwo nadal pozostaje naszym problemem. Zgodnie z opracowaniem Głównego Urzędu Statystycznego ubóstwo ma wiele wymiarów, w tym m.in. dochodowe, warunków życia i ubóstwo równowagi budżetowej. Oszacowano, że blisko 14% gospodarstw domowych żyje poniżej przyjętej granicy ubóstwa (w przypadku gospodarstw jednoosobowych to kwota 1043 zł), zaś 11% jest zagrożonych biedą w związku z brakiem równowagi finansowej. Warto mieć te statystyki na uwadze i – wpisując działania w CEl 1 – włączyć się w nurt walki z ubóstwem. Więcej danych w RAPORCIE GUS.

Szanse biznesowe

„Inkluzywne modele biznesowe” (INCLUSIVE BUSINESS MODELS) – rozwiązania opłacalne i przynoszące korzyści biznesowe.

czytaj więcej

  • „Inkluzywne modele biznesowe” (INCLUSIVE BUSINESS MODELS) – rozwiązania opłacalne i przynoszące korzyści biznesowe (nowe rynki, większe przychody, innowacje, wzmocnione sieci dostaw i dystrybucji), ale także pracownicze (wsparcie ubogich poprzez zapewnienie dostępu do produktów i usług jako konsumentów lub poprzez włączenie ich do systemu jako pracowników czy dostawców).
  • Zrównoważony łańcuch dostaw, jako rozwiązanie ograniczające ryzyko pogłębiania ubóstwa.

Wybrane dobre praktyki

PKN ORLEN

Streetworking. Fundusz grantowy dla Płocka

SIMPA NETWORKS

Progressive Purchase Model

THE TATA GROUP

The TATA’s programme

Wybrane inicjatywy

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Karta Różnorodności

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Global Challenges Local Solutions

Komentarz eksperta

„Walka z ubóstwem jest celem obezwładniającym z jednej strony i oczywistym z drugiej. By nie potraktować walki z ubóstwem powierzchownie trzeba myśleć o oddziaływaniu biznesu na kilku poziomach wpływu.”

〉   CAŁY KOMENTARZ

Aleksandra Gołdys
Centrum Wyzwań Społecznych, Uniwersytet Warszawski