SDGs w branżach

Branża ochrony zdrowia

Branża bezpośrednio może realizować cele opisane w SDG 3: Dobre zdrowie i jakość życia. Jednak odniesienie do kwestii zdrowia, jako ważnego aspektu społecznego, znajdziemy w wielu innych miejscach, a WHO wręcz w każdym z celów wskazuje przynajmniej jeden aspekt związany ze zdrowiem.

Współpraca międzysektorowa jest szczególnie ważna w realizacji ambitnych celów agendy 2030 w obszarze zdrowia.

Partner branżowy

POLPHARMA

Branża finansowa

Branża finansowa odgrywa ogromną rolę w zakresie oczekiwanych zmian w gospodarce. Kluczowe tematy dla sektora w kontekście SDGs dotyczą m.in.: dostępu do usług finansowych, edukacji finansowej i kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz odpowiednich polityk finansowania inwestycji.

SDGs powinny służyć jako globalny kompas dla całej branży finansowej.

Partner branżowy

BANK BGŻ BNP PARIBAS

Branża paliwowo-energetyczna

Branża paliwowo-energetyczna jest niezwykle ważnym sektorem w realizacji SDGs i to nie tylko w obszarze ochrony środowiska. Zrównoważona konsumpcja czy miasta to obszary gdzie zaangażowanie sektora będzie równie istotne, szczególnie w aspekcie nowych innowacyjnych działań.

Czysta i dostępna energia to wyzwanie nie tylko dla polskiego rynku.

Partner branżowy

PKN ORLEN