O programie

SDGs W PRAKTYCE. INSPIRACJE DLA BIZNESU W POLSCE to autorska inicjatywa firmy doradczej CSR CONSULTING. Celem programu jest zachęcanie i WSPIERANIE FIRM w przełożeniu Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ogłoszonych przez ONZ na strategie biznesowe i strategie CSR, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż. 

ETAP 1 – PRZEWODNIK DLA FIRM

Razem z BRANŻOWYMI PARTNERAMI projektu, którymi były: Bank BGŻ BNP Paribas, PKN ORLEN i Grupa Polpharma, pokazaliśmy jak firmy z wybranych branż mogą efektywnie włączyć się w realizację celów i wykorzystać dla siebie tkwiące w tym szanse na rozwój. W ramach projektu:

  • przeprowadzono badanie nt. znajomości SDGs wśród polskich praktyków i ekspertów CSR,
  • zainicjowano i przeprowadzono warsztaty branżowe (branża paliwowo-energetyczna i finansowa), podczas których – razem z uczestnikami – przeanalizowano wpływ każdej z branż na realizację Celów i wybrano kluczowe dla tych branż Cele. W kolejnym etapie projektu opracowane zostaną mapy i dobre praktyki dla kolejnych branż.
  • powołano Radę Ekspertów, z którą opracowano mapy wpływu dla trzech branż (paliwowo-energetycznej, finansowej i ochrony zdrowia),
  • opracowano “SDGs W PRAKTYCE. PRZEWODNIK DLA FIRM“.

Patronat merytoryczny nad projektem objął Global Compact Network Poland.

„Aktywne włączenie sektora biznesu w realizację SDGs to ogromna szansa i chcielibyśmy, aby ta szansa została dobrze wykorzystana przez firmy w Polsce. Właśnie dlatego zainicjowaliśmy projekt SDGs W PRAKTYCE. Jestem przekonana, że tylko praktyczne podejście i analiza tematu z perspektywy poszczególnych branż daje szanse na uzyskanie konkretnych efektów i faktyczną zmianę. Mam nadzieję, że opracowany praktyczny przewodnik będzie swoistym katalizatorem do większego i szerszego zaangażowania firm w Polsce w realizację Agendy 2030 i pozwoli na wykorzystanie tkwiących w niej szans na rozwój” – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting.

ETAP 2 – KAMPANIA 17/17

KAMPANIA 17/17 to drugi etap programu SDGs W PRAKTYCE. Jej celem jest zachęcenie i wsparcie firm w przełożeniu Celów Zrównoważonego Rozwoju zidentyfikowanych w pierwszym etapie programu jako istotne na strategie biznesowe i polityki CSR. Chcemy bardziej szczegółowo pokazać jak biznes może efektywnie włączyć się w realizację Agendy 2030. Kampania potrwa 17 tygodni, a każdy tydzień będzie poświęcony innemu Celowi.

Kampania 17/17 powstała z inicjatywy firmy doradczej CSR Consulting i jest realizowana w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland. Partnerami Głównymi Kampanii są Danone, Grupa Polpharma i Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, a Partnerami Wspierającymi Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań oraz Stena Recycling.

〉   WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE KAMPANII

Zobacz również:

   BAZĘ DOBRYCH PRAKTYK
   SDGs W BRANŻACH

← Powrót do Strony głównej