Konferencja “SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu”

17 maja 2017 r. odbyła się konferencja SDGs W PRAKTYCE. INSPIRACJE DLA BIZNESU, która zainaugurowała KAMPANIĘ 17/17.

pdf-pom-male   AGENDA (PDF)

pdf-pom-male   INFORMACJA PRASOWA (PDF)

Celem konferencji było pokazanie biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w ich realizację.

„Zróżnicowany tematycznie zakres SDGs tworzy nową perspektywę dla strategii biznesowych firm z różnych branż. Cele Zrównoważonego Rozwoju dają firmom szanse na rozwój innowacyjnych produktów i usług, otwierają na współpracę z nowymi grupami interesariuszy, a przy tym pomagają wypełniać ważną globalnie misję – wpływać na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny czy ochronę środowiska”

powiedziała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający firmy CSR Consulting – inicjatora Kampanii 17/17 – otwierając konferencję wraz z Partnerami merytorycznymi: Marzeną Strzelczak – Dyrektorką Generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dr Piotrem Mikołajczykiem – ekspertem Centrum UNEP/GRID – Warszawa oraz Kamilem Wyszkowskim – Dyrektorem Generalnym Global Compact Network Poland. Wszyscy zaangażowani w partnerstwo na rzecz Kampanii zgodnie przyznali, że współpraca ma kluczowe znaczenie dla skuteczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting   Dr Piotr Mikołajczyk, Centrum UNEP/GRID - Warszawa   Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu   Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland   Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Bank BGŻ BNP Paribas   Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu   Aleksandra Gołdys, Centrum Wyzwań Społecznych UW   Magdalena Pękacka, Dyrektor Forum Darczyńców    Jacek Siadkowski, Prezes Zarządu Gerere Fun for Goods    Renata Bielak, Dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych Głównego Urzędu Statystycznego

Część merytoryczna rozpoczęła się wprowadzeniem Małgorzaty Greszty nt. kierunków i szans dla biznesu w Polsce związanych z wdrażaniem SDGs, po którym mogliśmy wysłuchać wystąpień ekspertów. Każdy z nich przedstawił swój komentarz, wybrane aspekty aktywnego zaangażowania biznesu w Polsce oraz jego rolę dla realizacji Celów –zarówno z perspektyw szans i wyzwań. Blok komentarzy – z punktu widzenia instytucji nadzorującej realizację Agendy 2030 – podsumowała Grażyna Henclewska, reprezentująca Ministerstwo Rozwoju, które objęło patronat honorowy nad Kampanią 17/17.

Ciekawym elementem pierwszej części konferencji było wystąpienie Renaty Bielak, Dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych Głównego Urzędu Statystycznego, który jest instytucją monitorującą realizację Celów w Polsce. W swej prezentacji zwracała uwagę na konieczność mierzenia efektywności działań na rzecz SDGs i przedstawiła status prac nad wdrożeniem rozwiązań ułatwiających rzetelny monitoring tego typu działań.

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu"   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu"   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu", prezentacja dobrych praktyk   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu", prezentacja dobrych praktyk   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu", prezentacja dobrych praktyk   Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu", prezentacja dobrych praktyk   Arkadiusz Ciesielski, PKN ORLEN   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu", prezentacja dobrych praktyk

Po krótkiej przerwie odbyła się sesja warsztatowa pt. „Rzecz o partnerstwie”. W temat ten uczestników Konferencji wprowadził prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. W swym wystąpieniu profesor przedstawił różne modele partnerstwa i ich znaczenie dla skuteczności prowadzonych działań na rzecz SDGs. Po krótkiej prezentacji uczestnicy, podzieleni na dziewięć grup, mieli okazję w praktyczny sposób poznać wybrane dobre praktyki, czyli projekty i inicjatywy realizujące Cele w różnych modelach partnerstwa.  Sesja ta miała charakter dynamiczny – uczestnicy trzykrotnie zmieniali swoją grupę po to, by poznać kolejne inicjatywy przedstawiane zarówno przez firmy, jak i organizacje pozarządowe. Ta część  – zgodnie z przypuszczeniami – pozostawiła największy niedosyt, ponieważ nie można było odwiedzić wszystkich stolików, a wszystkie – zdaniem uczestników – były bardzo ciekawe.

W kolejnej części odbyły się trzy równoległe sesje warsztatowe: People, Planet, Prosperity, podczas których przy dziesięciu stolikach uczestnicy mogli poznać dobre praktyki związane z wdrażaniem SDGs i wysłuchać komentarzy prowadzących. 

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju, w które inne firmy mogą się zaangażować.

dok_pom_male   POBIERZ FORMULARZ INICJATYWY (DOCX)

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting i Grażyna Henclewska, Ministerstwo Rozwoju   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu"   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu"   Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu"   Marcin Musiał, Grupa Polpharma   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu"   Marcin Musiał, Grupa Polpharma i Lidia Kwiatkowska, CSR Consulting   Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting   Konferencja „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu"

Na zakończenie wszystkich uczestników zaproszono do aktywnego włączenia się w Kampanię 17/17.

Konferencja odbyła się w samym sercu Warszawy, czyli w „The Heart Warsaw”, będącym centrum współpracy start up’ów i „dużego” biznesu. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, reprezentujących blisko 80 firm i instytucji, a spotkania tematyczne oraz prezentacje dobrych praktyk poprowadziło 32 ekspertów.

*****

KAMPANIA 17/17 powstała z inicjatywy firmy doradczej CSR Consulting i jest realizowana w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland. Partnerami Głównymi Kampanii są: Danone, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma i Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, a Partnerami Wspierającymi: Fundacja Medicover, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań i Stena Recycling. 

Honorowy patronat nad Kampanią objęło Ministerstwo Rozwoju.

 

← Powrót do Strony głównej