Konferencja podsumowująca Kampanię 17/17

6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju miała miejsce konferencja SDG 17: PARTNERSTWA NA RZECZ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. W trakcie tego wydarzenia – w sesji II, Partnerstwo na rzecz rozwoju – odbyło się podsumowanie KAMPANII 17/17.

Jednym z kluczowych elementów spotkania była premiera dwóch publikacji, wydanych w ramach tegorocznej edycji projektu. Jedną z nich jest PARTNERSTWO W PRAKTYCE. PRZEGLĄD DZIAŁAŃ (PDF) – opracowanie wieńczące Kampanię 17/17, zawierające prezentację wybranych zasobów wiedzy, zgromadzonych w trakcie jej realizacji. Druga publikacja – SDGS W PRAKTYCE. PRZEWODNIK DLA FIRM, CZ.2 – uwzględnia wpływ branż: spożywczej, budowlanej i ubezpieczeniowej na osiąganie SDGs, a zaprezentowane w niej komentarze eksperckie, sektorowe mapy wpływu, kluczowe dla każdej z branż Cele czy przykłady dobrych praktyk firm z całego świata, mogą stanowić inspirację dla wielu przedsiębiorstw poszukujących szans na zrównoważony rozwój.

PRZEBIEG WYDARZENIA

Konferencję otworzył Paweł Chorąży, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju wraz z Anetą Piątkowska, Zastępcą Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie.

         

Po części wprowadzającej rozpoczęła się sesja I – Wyzwania i mega trendy rozwojowe. Poprowadził ją Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, rozpoczynając od własnego wystąpienia pt. „Mega trendy rozwojowe gospodarki światowej – wyzwania dla Polski”. W trakcie tej sesji głos zabrał również Carlos E. Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, który potwierdził i rozwinął priorytety dla Polski, zdefiniowane wcześniej przez Kamila Wyszkowskiego. Praktyczne zaangażowanie firm w zrównoważony rozwój przybliżyli przedstawiciele dwóch firm: PKN Orlen oraz KGHM Polska Miedź.

   

Sesję II dotyczącą partnerstw poprowadziła Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting, oddając na początek głos prof. dr hab. Bolesławowi Rokowi z Akademii Leona Koźmińskiego. Profesor Rok omówił różne modele partnerstwa, wskazując zarówno na ich zalety, jak i ograniczenia. W swoim wystąpieniu przywołał kilka ważnych projektów, z sukcesem realizujących dobrze pojętą ideę partnerstw, w tym m.in. Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA czy PARTNERSTWO DLA ZDROWIA. Kolejnym punktem programu była szczegółowa prezentacja rezultatów Kampanii 17/17, omówienie wniosków płynących z jej realizacji, a także prezentacja pierwszej publikacji PARTNERSTWO W PRAKTYCE. PRZEGLĄD DZIAŁAŃ – część tę w całości poprowadziła Małgorzata Greszta, dziękując przy tym wszystkim zaangażowanym w projekt PARTNEROM.

            

Następnie odbył się dynamiczny cykl prezentacji, przeprowadzony w podziale na trzy obszary zrównoważonego rozwoju: PEOPLE (ludzie), PLANET (planeta) i PROSPERITY (dobrobyt). Nurt pierwszy omówiła Agnieszka Siarkiewicz, Menedżerka promocji i komunikacji w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po której głos zabrała – prezentując ZAANGAŻOWANIE FIRMY DANONE w przeciwdziałanie niedożywieniu ilościowemu oraz jakościowemu polskich dzieci – Ewa Gayny, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych Danone.

   

Obszar drugi – PLANET – zaprezentowała merytorycznie Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID – Warszawa, a dobrą praktykę realizującą środowiskowe Cele Zrównoważonego Rozwoju – program Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM – przedstawił Rafał Wadlewski, Dyrektor marketingu ZT Kruszwica.

      

Ostatnie zagadnienie – PROSPERITY – przybliżył Kamil Wyszkowski z Global Compact Network Poland. Przykład zaangażowania firmy w wypełnianie Celów z tego obszaru zaprezentował Marcin Musiał, Kluczowy Ekspert ds. Etyki i CSR Grupy Polpharma, opisując wdrażany w Grupie ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW. 

   

Kolejnym elementem sesji prowadzonej przez Małgorzatę Gresztę z CSR Consulting była uroczysta promocja PRZEWODNIKA DLA FIRM, CZ 2. – drugiej publikacji wydanej w ramach tegorocznej edycji projektu SDGS W PRAKTYCE. Partnerami branżowymi tego wydawnictwa były firmy: Carrefour Polska, Cemex Polska i PZU, zaś partnerem merytorycznym – Global Compact Network Poland. W czasie konferencji głos zabrał przedstawiciel Carrefour Polska – Robert Noceń, Sekretarz Generalny, uzasadniając zaangażowanie firmy w rozwijanie podejścia sektorowego do realizacji założeń Agendy 2030 na przykładzie działań tejże sieci.

W trakcie sesji II wybrzmiał także głos przedstawicieli dwóch firm wspierających Kampanię 17/17.  W imieniu firmy Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań głos zabrał Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu, który przedstawił wydaną we współpracy z CSR Consulting broszurę środowiskową WPŁYW BIZNESU NA ŚRODOWISKO (PDF). Stenę Recycling reprezentował Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu. 

            

Ostatnim elementem sesji II była prezentacja założeń programu SDGS W PRAKTYCE na kolejne lata. W swym wystąpieniu Małgorzata Greszta z CSR Consulting przedstawiła plany działań angażujących polski biznes, kierując jednocześnie do przedsiębiorców uczestniczących w wydarzeniu zaproszenie do współpracy.

Spotkanie zamykała sesja III – Partnerstwo na rzecz realizacji SDGs, w trakcie której 24 nowych sygnatariuszy złożyło swoje podpisy pod deklaracją Partnerstw na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju – inicjatywą Ministerstwa Rozwoju.

Konferencja zorganizowana została przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy merytorycznej z CSR Consulting, Global Compact Network Poland, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Centrum UNEP/GRID – Warszawa. W wydarzeniu udział wzięło blisko 150 osób reprezentujących biznes, organizacje pozarządowe oraz liderów opinii.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

pdf-pom-male   INFORMACJA PRASOWA (PDF)

pdf-pom-male   LIST MINISTRA JERZEGO KWIECIŃSKIEGO (PDF)

pdf-pom-male   AGENDA (PDF)

pdf-pom-male   PARTNERSTWO W PRAKTYCE. PRZEGLĄD DZIAŁAŃ (PDF)

pdf-pom-male   SDGS W PRAKTYCE. PRZEWODNIK DLA FIRM, CZ.1 (PDF)

pdf-pom-male   SDGS W PRAKTYCE. PRZEWODNIK DLA FIRM, CZ.2 (PDF)

 

 

← Powrót do Strony głównej