ZGŁOSZENIE

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma CSR Consulting Małgorzata Greszta, ul. Kamykowa 1, 03-289 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby komunikacji związanej z Kampanią 17/17. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Udostępniając adres e-mail zachowujesz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: krzysztof.greszta@csr-consulting.pl

 Zgadzam się na udostępnienie powyższych danych kontaktowych organizatorowi / organizatorom inicjatywy, którą jestem zainteresowany/a. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby komunikacji związanej z Kampanią 17/17.

 Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail informacji od firmy CSR Consulting Małgorzata Greszta oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

FUNDACJA RODZIC W MIEŚCIE

SDG 11 Zrównoważone miasta i społeczności
Branża: organizacja pozarządowa
Organizacja: Fundacja Rodzic w mieście

TU MNIE PRZEWINIESZ!

WARSZAWA PRZYJAZNA RODZICOM Z MAŁYMI DZIEĆMI

Inicjatywa „Tu mnie przewiniesz!” skierowana jest do rodziców żyjących w Warszawie. Jej cel zgodny jest z 11. Celem Zrównoważonego Rozwoju: tworzeniem łatwego i powszechnego dostępu do bezpiecznej i inkluzywnej przestrzeni publicznej, w szczególności dla kobiet z małymi dziećmi.  

Inicjatywa jest ważna do realizacji ponieważ bezpośrednio wpływa na komfort poruszania się i korzystania z przestrzeni publicznej rodziców z dziećmi, zwłaszcza matek na urlopach macierzyńskich, które w szczególny sposób są narażone na wykluczenie z życia społecznego w tym okresie. Inicjatywa pozytywnie wpłynie również na włączenie rodziców w życie społeczne i przestrzeń publiczną, przez uświadomienie pozostałym grupom społecznym ich obecności oraz promowanie inkluzywnych miejsc użyteczności publicznej i społecznej. Inicjatywa również bezpośrednio zwiększy komfort rodziców korzystających z przestrzeni publicznej, który ze względu na bardzo ograniczoną liczbę toalet miejskich przystosowanych do potrzeb niemowląt, jest bardzo niski.

Celem inicjatywy jest stworzenie mobilnej mapy miejsc w Warszawie, w których można bezpiecznie i bezpłatnie skorzystać z toalety i przewinąć niemowlę oraz oznaczenie tych miejsc specjalnymi naklejkami. Cele bezpośrednie to zwiększenie liczby rodziców korzystających z dostępnej przestrzeni publicznej.

REZULTATY I EFEKTY

Rezultaty inicjatywy będą mierzone metodą ilościową:

  • liczbą miejsc, które wezmą udział w inicjatywie,
  • liczbą użytkowników korzystających z mapy.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Oczekiwania wobec partnera to oczekiwania finansowe związane ze stworzeniem i bezpłatnym udostępnieniem mapy użytkownikom, jej administracją i kosztami utrzymania oraz wyprodukowaniem odpowiedniej liczby naklejek. Rola partnera biznesowego to partnerstwo w inicjatywie.

← Powrót do Bazy inicjatyw


Zainteresowała Cię ta inicjatywa?

Tu mnie przewiniesz!